Topp SuperOffice Maler  
Search
Stikkord: Malvariabler    Mal 

Alle Malvariabler

Sist endret 2013-05-15
Stem her
  -  

Spørsmål

Finnes det en liste over alle malvariabler som kan brukes for å opprette maldokumenter?


Svar

Se vedlegg for hele listen.

Forklaring av klammer

Det finnes tre typer klammer som brukers rundt mal variablene:

1. Ved bruk av < > , legg nok blanktegn til hele feltinnholdet. Dette gjøres ved å trykke mellomrom etter variabelnavn.
<name                             >
<addr                                                         >
<cozi        > <city            >

2. Ved bruk av ≤≥ gjelder samme regler som over.
≤name                             ≥
≤addr                                                          ≥
≤cozi         ≥ ≤city           ≥

3. Ved bruk av { }, trenges det ikke blanktegn mellom klammene.
{name}
{addr}
{cozi} {city}

Det er vanskelig å vite hvilken klammer skal man bruke i forhold til versjon av MS Office og SuperOffice. Derfor er det anbefalt å prøve med alle klammer på en eller flere variabler og bruke den som fungerer.